Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
E.C.E. INVESTMENTS LTD

Τ. Θ. 23486, 1683 Λευκωσία - Κύπρος
(τηλ.) +357 22485510, + 357 22456140
(φαξ) +357 22661599
(e) epiphanioue@cytanet.com.cy

 

ΔΙΑΔΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Τα βιβλία των Εκδόσεων Ηλία Επιφανίου κυκλοφορούν παγκύπρια σε όλα τα βιβλιοπωλεία.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μπορείτε να αποστείλετε το έργο σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
epiphanioue@cytanet.com.cy
υπόψη Εκδοτικού Τμήματος

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε αντίγραφο του έργου σας (όχι το πρωτότυπο) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
Τ.Θ. 23486, 1683 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
υπόψη Εκδοτικού Τμήματος

· Τα έργα να υποβάλλονται σε δαχτυλογραφημένες σελίδες με τις ακόλουθες ενδεικτικές προδιαγραφές: γραμματοσειρά TimesNewRoman, μέγεθος 12, διάστιχο 1.
· Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται από:
1. περίληψη
2. πλήρες βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα και τα στοιχεία επικοινωνίας του (ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο)
· Σε περιπτώσεις υποβολής ηλεκτρονικά, το έργο και οι συνοδευτικές πληροφορίες (περίληψη και βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα) να επισυνάπτονται σε αρχεία (.doc) ή (.pdf)

Γίνονται δεκτά προς αξιολόγηση μυθιστορήματα, βιβλία γενικών γνώσεων (ιστορικά, θρησκευτικά, ψυχολογικά, επιστημονικά, πρακτικής ζωής, μαγειρικές κ.λπ.), ποιητικές συλλογές, παιδική λογοτεχνία και πρωτότυπα παραμύθια.

Τα έργα που υποβάλλονται θα μελετήσει επιτροπή αξιολόγησης.

Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας εντός έξι μηνών το αργότερο. Επίσης, το σκεπτικό της απόφασης υπέρ ή κατά της έκδοσης ενός βιβλίου δεν είναι ανακοινώσιμο.