Φίλτρα
Textualising the Experience – Digitalising the Text: Cyprus through Travel Literature (15th-18th Centuries)

Έτος έκδοσης: 2023

Τιμή: 40,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Συνέδριο για τη ζωή και το Έργο του Νέαρχου Κληρίδη

Έτος έκδοσης: 2018

Τιμή: 25,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Corsairs and Pirates in the Eastern Mediterranean, Fifteenth-Nineteenth Centuries

Έτος έκδοσης: 2016

Τιμή: 30,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες
Cyprus at the Crossroads: Geographical Perceptions and Representations from the Fifteenth Century

Έτος έκδοσης: 2014

Τιμή: 30,00€

Παράδοση σε 4-10 ημέρες